Ekologiczne wkłady kominkowe

Sercem każdego kominka jest wkład kominkowy, od jego jakości bezpośrednio zależy komfort użytkowania kominka przez użytkowników.

Aktualnie instalowane wkłady kominkowe, muszą posiadać świadectwa dopuszczeń instalatorskich. Świadectwa określają parametry emisyjności i sprawności.

Trafny wybór wkładu, jest istotnym etapem projektowania kominka do salonu.

Dla końcowego użytkownika niezwykle ważna jest czysta szyba podczas palenia.

Budowa wkładu kominkowego

Na przykładzie wkładu kominkowego UNICO demonstrujemy jak powinien być zbudowany wkład.

Wyszczególnione element konstrukcji wpływające na jakość i komfort użytkowania kominka.

kominki spełniające normy w Polsce

Pomagamy w wyborze wkładu kominkowego do konkretnej instalacji w Twoim salonie.

Zalecamy wkłady zgodne z wymogami EKOProjektu.

Nasz wybór: kominki UNICO

Zalecane wkłady kominkowe do instalacji
Ekoprojekt kominki site

Ekologiczne wkłady kominkowe muszą spełniać wymagania Ekoprojektu (Ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu oraz przepisów obowiązujących na rynku niemieckim BImSch V Stufe 2 dla miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe.

Drewno ekologiczny odnawialny opał

Warto wiedzieć, że bilans dwutlenku węgla podczas spalania drewna jest zerowy – wydziela się go tyle, ile drzewo pochłonęło podczas wzrostu. Spalanie drewna opałowego w odpowiednio wysokiej temperaturze redukuje szkodliwe substancje zawarte w spalinach, a popiół drzewny jest pełnowartościowym nawozem naturalnym.

Jeśli drewno jest dobrze przygotowane (sezonowane) nie musicie również obawiać się o smog.

Państwa Unii Europejskiej zobowiązały się, że do 2020 roku 20% energii wykorzystywanej w całej Unii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Drewno jest paliwem w 100% odnawialnym.

Dla Polski oznacza to konieczność podwojenia zużycia drewna jako surowca opałowego.

Dla firm kominkowych oznacza to dynamiczny wzrost w tych latach.

Obudowa wkładu kominkowego

Drugim elementem podczas wykonywania projektu kominka, jest  wybranie jak kominek ma działać?

Czy ma to być kominek “zimny” z materiałów izolacyjnych.

Czy ma to być funkcjonalny kominek “ciepły” z materiałów przepuszczających i akumulujących ciepło.

Wybierając kominek ciepły dodajemy jakość i komfort użytkowania kominka.

wkład kominkowy + obudowa = kominek

Przewymiarowanie wkładu kominkowego w kominku, zaowocuje przegrzewaniem salonu. W takim kominku zaprzestaniemy palenia, gdyż będzie powodował dyskomfort cieplny w salonie.

Wielkość wkładu, moc i rozmiar szyby, musi być dostosowana indywidualnie do każdego salonu.

Rozmiar szyby w kominku, musi uwzględniać odległość docelowego przebywania od kominka.